Skupinové cvičení ZTV

vhodné pro klienty v domovech pro seniory, v denních stacionářích, atd.

Skupinové cvičení ZTV  

v domovech pro seniory, v denních stacionářích

Všeobecným cílem zdravotní tělesné výchovy je zlepšení zdravotního stavu jedince a jeho začlenění do výchovně-vzdělávacího procesu a běžného života. Mezi všeobecný cíl zdravotní tělesné výchovy všestranný a harmonický rozvoj jedince. I nemoc musíme brát jako součást běžného života a zdraví nelze chápat jako absenci nemoci, protože zdraví je komplexem nejen fyzické, ale i duševní a sociální pohody.

Z komplexního pohledu je cílem zdravotní TV racionálním způsobem zprostředkovat vliv specificky zaměřené pohybové aktivity v rozsahu, který odpovídá zdravotnímu stavu a úrovni tělesné zdatnosti oslabeného jedince. Mimo to je nutné přiměřenými pohybovými aktivitami dbát na postupné zlepšení pohybové a funkční výkonnosti organismu spolu s dosažením optimálního tělesného, duševního a pohybového rozvoje.

Nabízím skupinové i individuální cvičení dle zdravotních a psychických možností klientů, osvědčené jsou např. lekce cvičení vsedě na židlích s použitím aktivizačních pomůcek se zapojením dechového cvičení (soubor terapeutických technik sloužících ke zvýšení efektivity dýchání u pacientů s různými dechovými obtížemi (nejčastěji dušnost a kašel). Cílem je zlepšit hygienu a průchodnost dýchacích cest, prevence zhoršování funkce plic a zvýšení fyzické zdatnosti. Součástí je i nácvik správného stereotypu dýchání).

Cviky jsou lehké, pomalé se zaměřením na uvolnění svalů, kloubů na šetrné protažení těla a jemně posílení problematických částí s individuálním přístupem. 

© 2021 zdravotni tělesné cvičení 
ZTV
STOB poradenství a kurzy zdravého hubnutí - skupinové a individuální
Nordic Walking - zdravá chůze v přírodě 
Dornova metoda - manuálni terapie pohybového aparátu
 Konzultant a lektor osobního rozvoje - NLP koučink, Kvantová cesta - osobní rozvoj
 
IČO:17779952 
/pro klidné, jemné, harmonické cvičeni/

 Cílem ZTV je náprava pohybových i zdravotních obtíží - nenahrazuje fyzioterapii ani nespadá pod pojem rehabilitace ve zdravotním slova smyslu.


Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!